Даме Груев бб,
1440 Неготино

Лесновска колонија - Пробиштип

 

На 18.05.2017 година со почеток од 12:30 часот во фоајето на НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ - Неготино ќе се одржи ликовна изложба на уметнички слики изработени на Лесновската ликовна колонија во acheterdufrance.com Пробиштип која се организира традиционално секоја година.

На 28.04.2017 година со почеток од 20:00 часот, повторно во нашиот град , најстарата, најпознатата традиционалната манифестација „НАЈДОБАР ГЛАС“ на која се натпреваруваат младите талентирани пеачи од нашиот регион.

 

Училишна аматерска театарска претстава за деца

 

Автор на претставата е Весна Ристова наставник во ООУ „Гоце Делчев“ Неготино, а учесници се ученици од 7 одделение од истото училиште. 

 

 

Изложба на фотографии - Велигден

 

Фото - Видео клубот „Ацо Ѓорчев“ Неготино во чест на големиот верски празник, организира Изложба на фотографии на тема Велигден.