Даме Груев бб,
1440 Неготино

Напишано од Админ
Категорија:

Културно уметничко друштво „Ацо Ѓорчев“ - Неготино

        КУД „Ацо Ѓорчев“ е дел од Националната установа „Ацо Ѓорчев“ Неготино. Соработува со многу културно уметнички друштва и културни установи како од земјата и од странство. Во КУД „Ацо Ѓорчев“ Неготино членуваат деца и младинци и има над 300 aктивни членови. Редовно оддржува проби во просториите на НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ Неготино секој ден од работната недела. Нашата цел е да оствариме што поголем број на учества на фестивали и гостувања каде ќе се претставиме со нашиот фолклор а воедно да остваруваме соработка со други културно уметнички друштва надвор од Македонија.

 Лого на КУД „Ацо Ѓорчев“ - Неготино