Даме Груев бб,
1440 Неготино

Напишано од НУЦК
Категорија:

На 22.10.2020 год. (четврток) во дворот на Манастирот „Св.Ѓорѓи“ Неготино, ќе се одржи традиционалниот Ликовен хепенинг „Балкански културни средби“ 2020.