Даме Груев бб,
1440 Неготино

Напишано од НУЦК
Категорија:

На 23.04.2022 година во Центарот за култура „Ацо Ѓорчев“ Неготино , се одржа концерт со наслов - „Пролетна хармонија“ во изведба на музичари од Р. Бугарија.