Даме Груев бб,
1440 Неготино

Напишано од НУЦК
Категорија:

НА 10.06.2022 година во салата на Националната установа Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ Неготино се одржа концерт на групата - „Фолтин“.