Даме Груев бб,
1440 Неготино

Напишано од НУЦК
Категорија:

На 18.11.2022 година во фоајето на Центарот за култура Неготино, се одржа изложба на фотографии од авторот Горан Димов.

 

 

 

Видео од фотографиите: https://www.youtube.com/watch?v=3N8ngAfFnqE