Даме Груев бб,
1440 Неготино

Напишано од НУЦК
Категорија:
14.10.2022 (петок) Манастир "Св. Ѓорѓи" Неготино
Центарот за култура "Ацо Ѓорчев" Неготино организира ликовен хепенинг "Балкански културни средби" кој ќе се одвива во преубавата природа на Манастирот "Св. Ѓорѓи" Неготино, каде што учество ќе земат реномирани академски сликари од нашата земја.
Проектот е финансиски поддржан од Министерството за култура.