Даме Груев бб,
1440 Неготино

Напишано од Админ
Категорија:

Фото и видео клуб „Ацо Ѓорчев“ - Неготино

     Фото и видео клубот „Ацо Ѓорчев“ Неготино се формира на 14.10.2015 година во просториите на НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ Неготино како дел од Центарот за култура.Во овој клуб членуваат скоро сите фотографи од град Неготино кои се професионално работат со фотографија, како и аматери вљубеници ентузијасти во фотографијата. Целта на овој клуб е да се промовира уметничката фотографија преку организирање на изложби, воедно и да се зачува историјата на град Неготино преку видео и фотографија. Од своето постоење со самото формирање, нашиот клуб веќе направи неколку изложби на фотографија.

                                                                       Фотографии од првиот состанок од формирањето на клубот 14.10.2015 год.           

 

                                

 

    Фотографија од првата изложба.

 

     Лого на Клубот