Даме Груев бб,
1440 Неготино

Напишано од Админ
Категорија:

Неготинска поетска вечер

 

Во рамките на Националната установа центар за култура „Ацо Ѓорчев“ Неготино се негува литературната дејност, преку организирање на литературни читања, настани и преаентации на книги. Една од поновите вакви настани кои привлекоа големо влијание во нашиот град е настанот „Неготинска поетска вечер“. Овој настан Центарот за култура за прв пат го организира во 2015 година и го организиравме и во 2016.