Даме Груев бб,
1440 Неготино

Напишано од Админ
Категорија:

Меѓународен Фестивал „Манастирски фолкорни средби“ 

 

        Манастирот ,,Св.Ѓорѓи“ со својот изглед и местоположба овозможува во него да се организираат  разни културни средби и манифестации. Од 2010 година со поддршка на Министерството за култур за првпат го организиравме Меѓународниот Фестивал „Манастирски фолклорни средби“ од тогаш па се до денес секоја година на овој Фестивал ни гостуваат културно уметнички друштва и фолклорни ансамбли од многу земји како што се Србија , Хрватска , Бугарија , Грција, Турција, Литванија, Полска, Бугарија, Италија и се разбира од Македонија. Центарот за култура ,,Ацо Ѓорчев“  со долгодишното организирање на овој фестивал успеа да овој фестивал стане традиционален и истиот стана  препознатлив во нашиот регион и пошироко.  Целта на организирање на овој проект е афирмација на нашето фолклорно  богатство, зачувување на фолклорните традиции  и афирмација на нашиот град Неготино со  Манастирот „Св.Ѓорѓи“ и запознавање на  убавините кој ги нуди овој прекрасен  објект  trusted tablets и овозможува  развој не само на културата туку и на  транзитниот и винскиот туризам во овој регион.