Даме Груев бб,
1440 Неготино

Напишано од Админ
Категорија:

Ликовни изложби 

 

        Како една од дејностите во Центарот за култура Неготино секако спаѓа и Ликовно галериската дејност. Од 2007 година во нашата установа започна да се негува и оваа дејност, од тогаш па наваму во галеријата на Центарот за култура свои изложби имаа многу познати имиња од оваа уметност. Првите вистински чекори за заживувањето на ликовната галерија во Центарот за култура започнаа со взаемната соработка помеѓу ликовните уметници од град Неготино, Илија Спасов-Чендо и Томе Мишев. Со нивна помош се направи галерискиот простор и се отпочна со првите сериозни чекори со носење на познати и афиримирани уметници од Македонија и странство. Потоа следува унапредување во оваа област и со пренамена на Фоајето во Галериски и простор полека но сигурно започна да се развива оваа дејност која сега можеме да кажеме дека стои на цврсти нозе.