Даме Груев бб,
1440 Неготино

 На 21.02.2017 година (вторник) во Центарот за култура Неготино ќе се одбележи

„Меѓународниот ден на Мајчиниот јазик“ , со литературно читање 

од страна на ученици од локалните Основни училишта од Неготино.

Почетокот на настанот е од 18:00 часот во Фоајето на Центарот за култура.

Ги покануваме сите граѓани кои се во можност да присуствуваат на овој настан.